UND HUKUK ÇALIŞMA GRUBU “2022 YILI FAALİYET RAPORU” YAYIMLANMIŞTIR

 

 

 


Bilindiği üzere, UND bünyesinde 22 farklı Çalışma Grubu faaliyet göstermektedir. Bu Çalışma Grupları arasında, taşımacılık sektörünün hukuki sorunlarını değerlendirmek ve bu hususlarda çalışmalar hazırlamak, yapılan çalışmaları sektör ile paylaşmak üzere düzenli olarak toplantılarını gerçekleştiren Hukuk Çalışma Grubu da yer almaktadır.

UND Hukuk Çalışma Grubu, 2022 yılının başında sektör önerileri ve ihtiyaçları gözetilerek oluşturulan bir yıllık takvimini belirlemiş ve 2022 yılı boyunca belirlenen gündem maddeleri çerçevesinde toplantılarını gerçekleştirmiştir. Anılan toplantılarda, Hukuk Çalışma Grubu bünyesinde yer alan alanında uzman avukatlar tarafından, sektörümüzü yakından ilgilendiren, taşıma şirketlerinin faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç duydukları bir çok konuda önemli çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu çalışmaların sektörümüzün istifadesine sunulması amacıyla genel katılıma açık bilgilendirme toplantıları da gerçekleştirilmiştir.

UND Hukuk Çalışma Grubu 2022 yılında 20 toplantı ve 17 farklı konu üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu toplantı ve çalışmalarda özetle; taşımacılık sektöründe sürücü iş davaları, CMR konvansiyonu uygulamasından kaynaklanan sorunlar ve CMR sorumluluk sigortaları, alt nakliyeci hapis hakkı, gümrük ve kaçakçılık mevzuatından kaynaklanan ihtilaflar, gümrük cezaları kaynaklı sorunlar ve idari para cezaları, antrepo ve depo uygulamalarından kaynaklanan sorunlar ve SGK davaları gibi sektörümüz için öncelik arz eden konular değerlendirilmiştir.

Çalışma Grubu tarafından tüm yıl içinde yapılan çalışmalar kaynak niteliği haline gelmiş olup; sektörümüzün bu bilgilerden faydalandırılması amacıyla “UND Hukuk Çalışma Grubu, 2022 Yılı Faaliyet Raporu” adıyla bir rapor hazırlanmıştır.

Bahse konu rapor, UND web sayfasında yayınlarımız bölümüne eklenmiş olup; aşağıda yer alan PDF dosya aracılığı ile de görüntülenebilmektedir.

Üyelerimizin istifadesine önemle sunulur.

https://www.und.org.tr/medya-detay/duyurular/hukuk-calisma-grubu-2022-faaliyet-raporu

UND